• Teaser
 • Panairi i Firmave Ushtrimore

  me 22 Prill 2015 Pallati i Rinisë
Ideas

Ide Innovative.

Ka rritur interesim tek nxënsit, si nga forma e te mesuarit, vendimarrjes dhe ka rritur kreativitetin e inovacionin tek ata...

Strategy

Projekt i Suksëshem.

Projekti me i sukseshëshem ne fushen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional ku një numer i nxensve qe ka viuar ka hapur biznese individuale...

Processes

Shërbimet.

Qendra ofron sherbimet aktuale nga fusha e biznesit, dhe organeve shtetrore, dhe me platforma te fundit elektronike si Live@edu...

Network

Rrjetëzim i Shëkelqyer.

Rrjetëzim edukativo-social në nivel Vendi dhe Internacional i Firmave Ushtrimore...

Creative

Mundësi të Reja.

Numer i konsiderueshëm i nxënsve qe kan kaluar në Firmen Ushtrimore kan treguar suksese ne Universitete, Biznese dhe si Biznesmen te rij .

Contact

Jemi ne kontakt.

Ekipi ynë do t'u përgjigjet të gjitha pyetjeve tuaja dhe do të gjej zjgidhje për të gjitha kërkesat.

Njohuria e jonë. Përparësia e juaj.

Ne synojmë të përmirësojmë oferten tonë duke ju ofruar shërbime efektive të bazuara në zgjedhjet innovative të teknologjisë dhe dizajnet e pastërta. Puna dhe projektet tona e ndrron të menduarit dhe të vepruarit e nxënësve. Zbuloni shumëllojshmërinë e shërbimeve që i ofrojmë dhe binduni në bazë të punëve që e po kryejmë.

 • KPFC Banka
 • Panaire
 • Trajnime
 • Certifikimi i Cilsisë
Vazhdon...

Tako ekipin e QKFU's.

 

Ekipi ynë përbëhet nga njerëz profesional dhe me përvojë pune,
që e dojnë punen e tyre dhe që kërkojnë të ballafaqohen çdoherë me sfida të reja.

Na Kontaktoni

 • Na Takoni.
  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Kati III 307
  Agim Ramadani, Prishtinë

  (+381) 038 211 413
 • Na Shkruani.
  qkfu@ks-practicefirms.com
 • Follow us.

Cicërimat e fundit

Twitter response: "Bad Authentication data."