Kontakti

Adresa: Rruga. Agim Ramadani, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
 
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, kati III zyra nr. 307
[contact_form]